Biznes | Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność zbiorowa.

Brak należytej staranności szkodzi Jak wynika z najnowszego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przedsiębiorcom, którzy regularnie będą przeprowadzać audyt zgodności i ryzyka (co najmniej dwa razy w roku) nie będzie można postawić zarzutów. Główne założenia Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 zakłada możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku […]

Czytaj dalej