prawnik
Prawo podatkowe

Podatki 2019 – Exit Tax i inne zmiany w podatkach od 2019 roku.

Proponowane przez resort finansów wprowadzenie od 2019 roku podatku dochodowego od obrotu kryptowalutami, zmiana zasad rozliczania kosztów pojazdów służbowych oraz opodatkowanie potencjalnych dochodów tzw. Exit Tax, zdaniem wielu ekspertów uderzy przede wszystkim w mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie firmy.

Nowe podatki od 2019 roku

Rządowy projekt nowelizacji zakłada m.in. obniżenie stawki CIT z 15% do 9% dla małych firm oraz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz wprowadza ulgę przedmiotową dla podmiotów generujących dochody w ramach komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Obok jednak tych rozwiązań Ministerstwo planuje także zmiany w sposobie rozliczania wydatków związanych z samochodami służbowymi oraz kryptowalutami.

Przede wszystkim jednak, rządowy projekt wprowadza różnie oceniany podatek od wyjścia tzw. Exit Tax, zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. mającej na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania (dalej: „ATAD”).

Zmiany w podatkach

Jakie zmiany podatkowe nas czekają? 

Proponowane przez rząd zmiany w przepisach podatkowych zakładają możliwość rozliczenia kosztów związanych z korzystaniem samochodów dla celów służbowych i prywatnych jedynie do 50% ponoszonych wydatków, przy czym dla samochodów prywatnych wskazany poziom ma być niższy tj. 20%. Z kolei w przypadku pojazdów leasingowych możliwe będzie rozliczenie kosztów tylko do kwoty 150 000 zł.

Nowelizacja zakłada także opodatkowane 19% podatkiem przychodów osiąganych w ramach obrotu kryptowalutami, traktowanego odtąd jako przychód z kapitałów pieniężnych, przy jednoczesnej niemożności odliczenia straty z tej działalności od dochodu.

Najwięcej jednak obaw budzi propozycja ministerstwa w zakresie wprowadzenia tzw. Exit Tax, czyli podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych osób fizycznych i prawnych. Nowe obciążenie ma być nakładane na polskiego podatnika w każdej sytuacji dokonywania przez niego transferu aktywów poza granicę kraju, zmiany rezydencji podatkowej wynikającej np. przeniesienia siedziby spółki kapitałowej oraz przeniesienia pomiędzy państwami działalności gospodarczej zagranicznego zakładu podatnika.

Exit Tax obejmie przychody zarówno związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jak i udziały w spółkach, akcje papiery wartościowe, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne. Projekt zakłada, iż stawka podatku wyniesie 19 proc. i odpowiednio 3 lub 19 proc. powyżej kwoty 2 mln zł w przypadku transferu aktywów finansowych (np. akcji) przez osoby fizyczne.

Podatki pod lupą

Kontrowersje wokół Exit Tax

Dla dużej liczby przedsiębiorców i osób fizycznych polskie rozwiązania w zakresie podatku Exit Tax w obecnym, proponowanym kształcie są niezgodne z celami ATAD, które mają służyć uszczelnianiu systemu podatkowego przed agresywnym unikaniem opodatkowania, nie zaś zniechęcać do prowadzenia międzynarodowej wymiany gospodarczej.

Zdaniem przeciwników obecne propozycje rządowe odnośnie Exit Tax ograniczają swobodę emigracji zarobkowej i w sposób nieuzasadniony traktują jednakowo wszystkie przypadki zmiany rezydencji podatkowej jako podejmowanej wyłączenie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Sprzeciw środowiska budzi również brak konsultacji społecznych odnośnie nowych rozwiązań, opodatkowanie zarówno osób prawnych jak fizycznych i przede wszystkim niczym nieuzasadniony pośpiech ustawodawcy, który chce wprowadzić nowy podatek już w 2019 roku, co zawsze negatywnie wpływa na jakość opracowywanych konstrukcji prawnych.

Niezależnie jednak od zasadności fali krytyki wobec nowych rozwiązań, po wejściu w życie polskiego Exit Tax koszty przeniesienia działalności za granicę mogą zniechęcać firmy do działania, także w formie zakładów za granicą. Faktem jest, iż polskie firmy nadal będą musiały na rynku konkurować z podmiotami, które płacą niższe podatki oraz posiadają niższe koszty pracy.

Wydaje się, że taka sytuacja może mieć niestety negatywny wpływ na pozycję polskich firm na rynku zagranicznym. Przedsiębiorcy, które chcą lub rozważali przeniesienie swojej działalność za granicę powinni to zrobić jak najszybciej. Zostało już bardzo niewiele czasu.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, możesz skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.

Zespół Krajowego Instytutu Prawno-Podatkowego Sp. z o.o.