Korzystne rozstrzygnięcie sporu z kredytem frankowym w tle zapadło właśnie w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (sygnatura akt  I C 843/21). Kwestia dotyczyła wynagrodzenie jakie bank pobiera po unieważnieniu umowy kredytowej przez Sąd i w orzeczeniu ustanowiło, że takie wynagrodzenie bankowi nie przysługuje. To kolejna instytucja, która po Rzeczniku Finansowym, UOKIK i Rzeczniku Praw Obywatelskich stoi murem na konsumentem. 

W orzeczeniu czytamy, że to przedsiębiorca stosujący w umowach niedozwolone klauzule ponosi ryzyko związane z ich wyeliminowaniem i musi się wystrzegać takich zapisów. Ponadto domaganie się przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kredytu w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, stoi w sprzeczności z charakterem zapisów dyrektywy 93/13. 

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/kredyty-frankowe-banki-przegrywaja-spory-o-wynagrodzenie,513369.html?fbclid=IwAR37hOqusXJxnk54DWGwzlHcMIt0K6mGxmJ_5HmRxsRgKfvNn6dyQLLIvD8

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich – OpenLEX

Stanowisko-do-SN-w-sprawie-kredytow-frankowych.pdf (rf.gov.pl)