16 lutego 2023 roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił długo wyczekiwaną opinię w sprawie potencjalnego roszczenia banku do kredytobiorcy, który w toku unieważnienia umowy kredytowej otrzymał zwrot od banku wszystkich odsetek i kosztów około kredytowych, jakie zapłacił bankowi. Rzecznik generalny TSUE w opinii do sprawy sprawa C‑520/21, podobnie jak Rzecznik Finansowy, rządy polski i portugalski oraz Komisja Europejska, uznał, że Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie, by konsument mógł domagać się dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy ponieważ celem dyrektywy 93/13 jest przyznanie konsumentom wysokiego poziomu ochrony — podkreślił rzecznik. Teoretycznie pozbawił jednak takiego prawa kredytodawcy. 

  • Według rzecznika generalnego TSUE dyrektywa 93/13 ma chronić konsumentów, a nie rynki finansowe
  • Dlatego po unieważnieniu umowy tylko kredytobiorcy mają prawo do dodatkowych świadczeń, o ile taką podstawę daje polskie prawo
  • Zdaniem rzecznika dyrektywa stoi na przeszkodzie, by bank domagał się dodatkowych świadczeń, poza zwrotem pieniędzy zapłaconych na podstawie unieważnionej umowy.

Rzecznik generalny TSUE wskazał, że dochodzenie przez bank od konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot kapitału i odsetek, w szczególności zaś wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu, pozbawiłoby dyrektywę skuteczności i doprowadziło do rezultatu niezgodnego z przyświecającymi jej celami.

Kolejnym etapem postepowania będzie wydanie wyroku przez TSUE. Pełny komunikat prasowy dostępny tutaj: Opinia Rzecznika TSUE.