Domaganie się przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kredytu w przypadku unieważnienia umowy kredytowej oznaczałoby, że bankowi opłacałoby się zawierać umowy niezgodne z prawem, bo zawsze by zarabiał

Korzystne rozstrzygnięcie sporu z kredytem frankowym w tle zapadło właśnie w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (sygnatura akt  I C 843/21). Kwestia dotyczyła wynagrodzenie jakie bank pobiera po unieważnieniu umowy kredytowej przez Sąd i w orzeczeniu ustanowiło, że takie...
KNF podtrzymał decyzję z 16/04/2021 r. i ukarał mBank S.A.  za naruszenia zw. z pełnieniem przez bank funkcji depozytariusza.

KNF podtrzymał decyzję z 16/04/2021 r. i ukarał mBank S.A. za naruszenia zw. z pełnieniem przez bank funkcji depozytariusza.

Treść komunikatu dostępna na: Komunikaty – Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl) Komisja Nadzoru Finansowego wydała 17 grudnia 2021 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 16 kwietnia 2021 r. nakładającą na mBank SA m.in. karę pieniężną w wysokości...
Wyrok TSUE w sprawie frankowej

Wyrok TSUE w sprawie frankowej

18 listopada 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał Orzeczenie ( sygnatura sprawy C-212/20) w nawiązaniu do pytań Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli dotyczącego sprawy kredytu frankowego, a w szczególności parametru indeksacji. TSUE orzekł...