Wykształcony i świadomy kredytobiorca, to wciąż konsument podlegający ochronie na gruncie polskiego i unijnego systemu ochrony konsumenta – wyrok TSUE

 STATUS KONSUMENTA wg wyroku TSUE z dnia 21 września 2023 r. w sprawie mBank C-139/22  W sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście powodowie domagali się uznania nieważności umowy kredytowej jaką zawarli z bankiem. Bank podnosił jednak, że jeden...