Wykształcony i świadomy kredytobiorca, to wciąż konsument podlegający ochronie na gruncie polskiego i unijnego systemu ochrony konsumenta – wyrok TSUE

 STATUS KONSUMENTA wg wyroku TSUE z dnia 21 września 2023 r. w sprawie mBank C-139/22  W sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście powodowie domagali się uznania nieważności umowy kredytowej jaką zawarli z bankiem. Bank podnosił jednak, że jeden...
KNF podtrzymał decyzję z 16/04/2021 r. i ukarał mBank S.A.  za naruszenia zw. z pełnieniem przez bank funkcji depozytariusza.

KNF podtrzymał decyzję z 16/04/2021 r. i ukarał mBank S.A. za naruszenia zw. z pełnieniem przez bank funkcji depozytariusza.

Treść komunikatu dostępna na: Komunikaty – Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl) Komisja Nadzoru Finansowego wydała 17 grudnia 2021 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 16 kwietnia 2021 r. nakładającą na mBank SA m.in. karę pieniężną w wysokości...