DORADZTWO PODATKOWE

Doradztwo podatkowe prowadzimy w oparciu o przepisy (regulacje)

prawa podatkowego zarówno krajowego jak i międzynarodowego.

✔ Doradztwo podatkowe obejmuje:

    - podatek od towarów i usług (VAT)

    - podatek CIT oraz PIT

    - podatek u źródła

✔ Indywidualne interpretacje podatkowe

✔ Optymalizacja podatkowa i przegląd firmy pod kątem podatkowym (w oparciu o analizę potrzeb)

✔ Strategie podatkowe dla osób prawnych

✔ Ceny transferowe

✔ Weryfikacja planów związanych z optymalizacją podatkową i zmianą rezydencji podatkowej

✔ Identyfikacja ryzyka podatkowego związanego m.in. z transakcjami lub kluczowymi decyzjami

✔ Optymalizacja aportu nieruchomości lub innych aktywów do spółki w PL lub spółki zagranicznej

✔ Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

✔ Weryfikacja udziału w karuzeli podatkowej

✔ Delegowanie transgraniczne pracowników

✔ Reprezentacja podczas kontroli i wsparcie w zakresie kontaktu z organami państwowymi

W ramach współpracy oferujemy możliwość stałej obsługi podatkowej.

Zakres usługi obejmuje:

rozwiązywanie aktualnych problemów podatkowych; tworzenie optymalnych podatkowo koncepcji;

pomoc we wdrożeniu ustalonych rozwiązań podatkowych; spotkania konsultacyjne i doradcze;

pisemne opinie podatkowe; konsultacje telefoniczne oraz elektroniczne.

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Potocznie tzw. "Optymalizacja Podatkowa" oznacza minimalizację przewidzianych prawem zobowiązań podatkowych (np. CIT, PIT oraz VAT).

 

Oferujemy:

Precyzyjną analizę biznesu pod kątem możliwych do wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych

Odpowiedni wybór formy prawnej w danym kraju

Założenie spółki w danym kraju

Opiekę prawną, podatkową oraz księgową dla danego przedsiębiorstwa

Zakres usług realizowanych w zakresie optymalizacji podatkowej

§ rejestracja spółki zagranicznej

§ strategie podatkowe osób prawnych w UE i poza UE

§ tworzenie dedykowanych struktur korporacyjnych oraz podatkowych w kraju i za granicą

§ zmiana rezydencji podatkowej dla osoby fizycznej lub dla podmiotu gospodarczego

§ utworzenie struktury holdingowej

§ założenie trustu, fundacji prywatnej, wehikułu inwestycyjnego

§ wsparcie księgowe i rachunkowe dla przedsiębiorstw zagranicznych

§ przeniesienie aktywów do spółki zagranicznej (aport majątku/nieruchomości)

Potencjalne korzyści:

dostęp do rynku międzynarodowego, zwiększenie prestiżu firmy, skuteczna ochrona i sukcesja majątku, możliwość ekspansji międzynarodowej, anonimowość przedsiębiorcy i zwiększona poufność, ochrona przed potencjalnymi wierzycielami, zwiększenie dochodów w firmie, międzynarodowa bankowość.

 

Sieć międzynarodowych kontaktów:

Posiadamy dostęp do bogatej sieci kontaktów biznesowych ułatwiających bezpieczne prowadzenie firmy za granicą (m.in. Wielka Brytania, Estonia, Malta, Cypr, USA, Czechy, Słowacja, Niemcy, Monako, Szwajcaria, Lichtenstein, Luxemburg, Holandia, Francja, Dania, Hongkong, Litwa).

Najnowsze publikacje z zakresu podatków dostępne na www.kipp24.pl/blog

O NAS

BLOG

POWRÓT

WSPÓŁPRACA

USŁUGI

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY SP. Z O.O.

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

NIP: 5252730982; KRS: 0000705768

 

+48 22 122 02 77

instytut@kipp24.pl

© 2018    www.KIPP24.pl     Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności.