Aktualności

Na bieżąco relacjonujemy najważniejsze naszym zdaniem linie orzecznictwa sądów polskich oraz europejskich, istotne poglądy instytucji nadzorczych.

Domaganie się przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kredytu w przypadku unieważnienia umowy kredytowej oznaczałoby, że bankowi opłacałoby się zawierać umowy niezgodne z prawem, bo zawsze by zarabiał

Korzystne rozstrzygnięcie sporu z kredytem frankowym w tle zapadło właśnie w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (sygnatura akt  I C 843/21). Kwestia dotyczyła wynagrodzenie jakie bank pobiera po unieważnieniu umowy kredytowej przez Sąd i w orzeczeniu ustanowiło, że takie...

Wyrok TSUE w sprawie frankowej

Wyrok TSUE w sprawie frankowej

18 listopada 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał Orzeczenie ( sygnatura sprawy C-212/20) w nawiązaniu do pytań Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli dotyczącego sprawy kredytu frankowego, a w szczególności parametru indeksacji. TSUE orzekł m.in.,...

Spór o klauzule redukcyjne w statutach TFI

"Już sąd pierwszej instancji uznał, że inwestor to konsument, a statut funduszu to umowa, a więc można go prześwietlać pod kątem klauzul niedozwolonych. Niemniej jednak  stwierdził, że statut funduszu nie zawiera postanowień abuzywnych, klauzula redukcyjna...