Aktualności

Na bieżąco relacjonujemy najważniejsze naszym zdaniem linie orzecznictwa sądów polskich oraz europejskich, istotne poglądy instytucji nadzorczych.

Wykształcony i świadomy kredytobiorca, to wciąż konsument podlegający ochronie na gruncie polskiego i unijnego systemu ochrony konsumenta – wyrok TSUE

 STATUS KONSUMENTA wg wyroku TSUE z dnia 21 września 2023 r. w sprawie mBank C-139/22  W sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście powodowie domagali się uznania nieważności umowy kredytowej jaką zawarli z bankiem. Bank podnosił jednak, że jeden...

Domaganie się przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kredytu w przypadku unieważnienia umowy kredytowej oznaczałoby, że bankowi opłacałoby się zawierać umowy niezgodne z prawem, bo zawsze by zarabiał

Korzystne rozstrzygnięcie sporu z kredytem frankowym w tle zapadło właśnie w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (sygnatura akt  I C 843/21). Kwestia dotyczyła wynagrodzenie jakie bank pobiera po unieważnieniu umowy kredytowej przez Sąd i w orzeczeniu ustanowiło, że takie...

Wyrok TSUE w sprawie frankowej

Wyrok TSUE w sprawie frankowej

18 listopada 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał Orzeczenie ( sygnatura sprawy C-212/20) w nawiązaniu do pytań Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli dotyczącego sprawy kredytu frankowego, a w szczególności parametru indeksacji. TSUE orzekł m.in.,...