Aktualności

Na bieżąco relacjonujemy najważniejsze naszym zdaniem linie orzecznictwa sądów polskich oraz europejskich, istotne poglądy instytucji nadzorczych.

Spór o klauzule redukcyjne w statutach TFI

"Już sąd pierwszej instancji uznał, że inwestor to konsument, a statut funduszu to umowa, a więc można go prześwietlać pod kątem klauzul niedozwolonych. Niemniej jednak  stwierdził, że statut funduszu nie zawiera postanowień abuzywnych, klauzula redukcyjna...