NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa nieruchomości o:

 

- zasiedzenie

- zniesienie współwłasności

- odzyskiwanie nieruchomości warszawskich objętych tzw. Dekretem Bieruta

- zwrot oraz uzyskanie odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną

- ustanowienie służebności drogi koniecznej

- ustanowienia służebności przesyłu

- ustanowienia innych służebności gruntowych bądź osobistych na nieruchomości

- rozgraniczenie nieruchomości

- naruszenie posiadania

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

- wydanie nieruchomości (eksmisje)

- wstąpienie w stosunek najmu lokali komunalnych

- odwołanie darowizny nieruchomości

- wykup nieruchomości zabudowanej w trybie art. 231 kc

- uwłaszczenie nieruchomości rolnych

- ustalenie opłat za wieczyste użytkowanie

- prawo pierwokupu nieruchomości

- ustalenie ważności umów przenoszących własność nieruchomości

O NAS

BLOG

POWRÓT

WSPÓŁPRACA

USŁUGI

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY SP. Z O.O.

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

NIP: 5252730982; KRS: 0000705768

 

+48 22 122 02 77

instytut@kipp24.pl

© 2018    www.KIPP24.pl     Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności.