Obszary praktyk 

Obsługa korporacyjna firm

Zarówno w ramach opieki ryczałtowej jak i indywidualnych zleceń, Instytut prowadzi bieżącą i  kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw. Podwyższony rygor prawny podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji wymaga stałej asysty wykwalifikowanych prawników. Bez względu na branżę, formę prawną czy wielkość przedsięwzięcia  merytoryczną obsługę skroimy pod każdego Klienta indywidualnie.

Doradztwo transakcyjne i strategiczne

Wspieramy Klientów  wieloletnim doświadczeniem w pełnym zakresie zagadnień związanych z transakcjami nabycia, sprzedaży  przedsiębiorstw i spółek oraz restrukturyzacji. Od planowania, po ocenę warunków transakcji, strategiczne wsparcie i  nadzór nad realizacją.

Optymalizacja struktur organizacyjno -prawnych przedsiębiorstw

Obowiązujący od początku stycznia 2022 roku porządek prawny spowodował przetasowanie w optymalnych formach prowadzenia działalności gospodarczej. Wybranie najbardziej optymalnej formy prowadzenia biznesu jest kluczowe zarówno dla jego wiarygodności, bezpieczeństwa, efektywności podatkowej czy zabezpieczenia sukcesji.

Restrukturyzacja, upadłość, likwidacja firmy

W dobie zmieniającego się otoczenia prawno- gospodarczego nawet największa firma może utracić płynność finansową. Współpracując z doradcami restrukturyzacyjnymi oraz z syndykami zapewniamy skuteczne i sprawdzone rozwiązania.

Nieruchomości, obrót ziemią 

Nasza kancelaria świadczy usługi, które zapewniają pomoc  prawną z zakresu nieruchomości firmom budowlanym, podmiotom handlowym, rolnikom oraz klientom indywidualnym, a nasi prawnicy podchodzą do każdej transakcji wielopłaszczyznowo. 

Spory na rynku finansowym

Wyspecjalizowany Dział KIPP zajmujący się sporami na rynku finansowym podejmuje się analizy każdej sprawy i jej rzeczowej oceny, finalnie stając często w sporze z instytucjami finansowymi, reprezentując swoich Klientów w dochodzeniu roszczeń finansowych w związku z zakupionymi przez nich m.in. certyfikatami inwestycyjnymi funduszy czy obligacjami. 

Kredyty denominowane i indeksowane

Liczba aktywnych kredytów frankowych systematycznie spada, ale mimo to wynosi wciąż kilkaset tysięcy Umów. Niektóre banki uruchomiły programy ugód dla klientów, wielu jednak decyduje się dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jeśli chcesz przeanalizować swoją Umowę kredytową lub skonsultować propozycję ugody złożoną przez bank, zrobimy to sprawnie i kompleksowo. Aktualnie reprezentujemy Klientów w sprawach p-ko m.in. Getin Nobel Bank S.A., Bank BPH S.A., mBank S.A., Bank Pekao S.A., PKO BP S.A., Bank Millenium S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A.   

Prawo spadkowe, darowizny, podział majątku

Spadek nie zawsze oznacza zysk, a złe stosunki rodzinne nie zawsze są podstawą wydziedziczenia. Natomiast, znajomość prawa pozwala zawczasu uniknąć problemów w przyszłości.  Praktykujemy postępowania w zakresie m.in. stwierdzenia nabycia, odrzucenia spadku, roszczenia dotyczące zachowku, podział majątku, wydziedziczenie spadkobierców ustawowych, długi spadkowe.

Upadłość konsumencka

Specjalna procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań, przeszła nowelizację prawa w marcu 2020r. Z perspektywy konsumenta istotą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie z całego lub przynajmniej części zadłużenia oraz uzyskanie ochrony przed wierzycielami.

Prawo rodzinne,  reprezentacja sądowa

Sprawy rodzinne, często budzące silne emocje w zleceniodawcach, wymagają szczególnych predyspozycji od ich pełnomocników. Profesjonalizm, dyskrecja, skuteczność i obiektywizm prawny naszego Zespołu jest gwarantem najwyższej jakości usług na rzecz mocodawców. 

    Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

    Prawidłowa ochrona posiadanej lub wykorzystywanej własności intelektualnej umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, zbudowanie rozpoznawalności i renomy . Jako wartość niematerialna i prawna może stanowić istotny składnik majątku przedsiębiorstwa.

    Polisolokaty, Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

    Nasze skuteczne strategie prowadzenia spraw związanych z tzw. polisolokatami, czyli ubezpieczeniami na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, pozwoliły już wielu Klientom odzyskać swoje środki.  W teorii ubezpieczenie w praktyce często okazywało się inwestycją obarczoną wysokim ryzykiem utraty środków i blokadą dostępności, a samo ubezpieczenie było znikome. Prowadzimy postępowania p-ko m.in. EUROPA TUnż S.A., VIENNA LIFE