Stała obsługa korporacyjna firm

POMOC PRAWNO-PODATKOWA PRZEDSIĘBIORCOM

W ramach praktyki Instytut świadczy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom. Doradzamy w kwestiach korporacyjnych i biznesowych. Kompleksowo i na każdym etapie życia firmy, od momentu kreowania idei o jej założeniu, w toku bieżącej działalności, po wsparcie w problemach, świadczymy obsługę prawną  w formie zarówno stałej, zryczałtowanej opcji o zakresie indywidualnie ustalanej z Klientem, jak i zleceniach  jednostkowych.

 

✔ Rejestracja/zakładanie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce i za granicą

✔ Pełna obsługa w procesach podziału, przekształcenia lub połączenia (fuzji) spółek

✔ Likwidacja spółek i oddziałów

✔ Organizacja posiedzeń poszczególnych organów spółki

✔ Konstruowanie umów i regulaminów

✔ Tworzenie umów handlowych, inwestycyjnych oraz umów powiernictwa

✔ Due dilligence spółek

✔ Ochrona majątku przed potencjalnymi wierzycielami

✔ Doradztwo za zakresie podejmowania decyzji strategicznych dla przedsiębiorstwa

✔ Aport nieruchomości i innych aktywów do spółki polskiej lub zagranicznej

✔ Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) 

✔ Audyt i wdrożenie RODO

✔ Prawo pracy, odszkodowania

 

W ramach naszej oferty oferujemy kompleksową obsługę prawną i podatkową. Naszym celem jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego z procesem realizacji płatności w obrocie gospodarczym. Służymy radą przy zmianach umowy lub statutu spółki oraz zbyciu lub nabyciu udziałów czy akcji. Merytorycznie obsługujemy zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy oraz uczestniczymy  w posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych. Dla Każdego Klienta indywidualnie dobieramy zakres i formę wsparcia:

 

– Rozwiązywanie aktualnych problemów prawnych i podatkowych

– Tworzenie optymalnych koncepcji biznesowych

– Pomoc przy wdrożeniu ustalonych rozwiązań

– Spotkania konsultacyjne i doradcze

– Pisemne opinie i porady

– Konsultacje telefoniczne oraz elektroniczne, tworzenie umów i regulaminów

– Zarządzanie wierzytelnościami spółki

– Wsparcie najważniejszych decyzji biznesowych, ograniczanie kosztów oraz zwiększenie zysków.

 

Inne usługi dla Firm

Optymalizacja formy organizacyjno -prawnej przedsiębiorstwa

Wybranie najbardziej optymalnej formy prowadzenia biznesu jest kluczowe zarówno dla jego wiarygodności, bezpieczeństwa, efektywności podatkowej czy zabezpieczenia sukcesji.

Restrukturyzacja, upadłość, likwidacja Firmy

W dobie zmieniającego się otoczenia prawno- gospodarczego nawet największa firma może utracić płynność finansową. Współpracując z doradcami restrukturyzacyjnymi oraz z syndykami zapewniamy skuteczne i sprawdzone rozwiązania.

Prawo spółek handlowych

 

Rzetelnie doradzamy zarówno dojrzałym spółkom prawa handlowego jak i start-up’om. Specjalizujemy się w organizacji  spółek kapitałowych, w tym S.A., Sp. z o.o., Sp. k., PSA.

Prawo budowlane i nieruchomości

Obsługa prawna budownictwa i obrotu nieruchomościami w zakresie m.in. negocjacje i zawieranie umów, podziały i scalanie nieruchomości, rozgraniczenia zasiedzeń i uwłaszczeń. Reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. 

Ochrona znaku towarowego i innych własności przemysłowych

Prawidłowa ochrona posiadanej lub wykorzystywanej własności intelektualnej umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, zbudowanie rozpoznawalności i renomy . Jako wartość niematerialna i prawna może stanowić istotny składnik majątku przedsiębiorstwa.

OBSZARY PRAKTYK PRAWA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH >>

Stała obsługa prawna Przedsiębiorstwa

Zakres indywidualnie ustalany z Klientem

Podwyższony rygor prawny podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji wymaga stałej asysty wykwalifikowanych prawników. Bez względu na branżę przedsięwzięcia, formę prawną, wielkość obrotu czy liczbę pracowników merytoryczną obsługę skroimy pod każdego Klienta indywidualnie

Czas

Kluczowy aspekt w każdym biznesie to CZAS. Szybka reakcja na problemtyczną sytuację daje przewagę i owocuje większym prawdopodobieństwem korzystnego jej rozwiązania. Zakładamy max 24 godziny na analizę danych, wskazanie czynności bądź  kierunku jaki należy podjąć aby skutecznie zadziałać. 

Specyfika branżowa

Zakres obsługi prawno-podatkowej podlega specyfikacji ze względu na branżę przedsiębiorstwa czy rynek na którym funkcjonuje. Odpowiedzi w Instytucie udzialają wykwalifikowani specjaliści, dedykowani poszczególnym gałęziom, od branży TSL, przez rynek usług deweloperskich, medycznych, turystycznych, branże produkcyjne i handlowo-usługowe. 

Daj nam znać, czego potrzebuje Twoja Firma