Transakcje rynku nieruchomości. Obrót gruntem rolnym i leśnym

STAN PRAWNY NA 21/01/2022 r.

Rocznie zawieranych jest tysiące transakcji w wyniku których następuje przeniesienie własności nieruchomości. Dobry specjalista zapewni kompleksowe doradztwo i obsługę związaną z szeroko pojętymi działaniami prawnymi w temacie nieruchomości. Często Klienci nie zdają sobie sprawy jak dzisiejsze decyzje będą miały przełożenie na konsekwencje z jakimi przyjdzie się mierzyć im najbliższym w przyszłości. Niekiedy również sama transakcja wymaga szczegółowej koncepcji, uzyskania pozwoleń, zastrzeżenia przywilejów i obowiązków. Prawo daje szeroki wachlarz sposobności, ale jego efektywne stosowanie wymaga znajomości szczegółów. Nasza kancelaria świadczy usługi, które zapewniają pomoc  prawną z zakresu nieruchomości firmom budowlanym, podmiotom handlowym, rolnikom oraz klientom indywidualnym, a nasi prawnicy podchodzą do każdej transakcji wielopłaszczyznowo. 

W czym możemy Ci pomóc:

 • prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • przygotowywanie i zabezpieczenie prawne transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości gruntowych, lokalowych i rolnych, w tym m. in.: analizowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie umów i doradztwo przy transakcjach,
 • przeprowadzenie procedur dotyczących m.in.: wywłaszczenia, uwłaszczenia (akty własności ziemi), zasiedzenia, rozgraniczenia,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczeń z tytułu nakładów na nieruchomość,
 • ustanawianie drogi koniecznej i innych służebności (w szczególności kwestiami związanymi ze służebnościami przesyłu, w tym negocjacje z przedsiębiorstwami energetycznymi i zastępstwo procesowe),
 • zabezpieczenie prawne procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia warunków zabudowy i uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przekroczenie czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną,
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach związanych z podwyższeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • sprawy związaną ze współwłasnością, w tym rozliczenia między współwłaścicielami, zniesienie współwłasności,
 • przygotowanie wniosków, postępowania przed organami państwowymi, w tym: KOWR, PGL Lasy Państwowe, PGW Wody Polskie.
 • obsługa i asysta notarialna.

Wsparcie w transakcjach obrotu ziemią rolną

Niekiedy transakcja dotyczy stron, które w myśl obowiązujących przepisów nie mogą swobodnie jej dokonać. Wymagana jest zgoda odpowiednich Instytucji, a to droga, w której możemy Ci pomóc.

Prawo pierwokupu w obrocie lasem

W myśl art. 37a Ustawy o Lasach prawo pierwokupu Skarbu Państwach wykonywane przez Lasy Państwowe nie dotyczy nabycia przez bliskich krewnych i przysposobionych. Pozostałym, oferujemy wsparcie w przygotowaniu transakcji.

Przekazanie nieruchomości poza ustawowym dziedziczeniem

Dysponowanie majątkiem, w tym nieruchomościami wymaga znajmości prawa. Jeśli masz w planach przekazanie nieruchomości, pokażemy Ci możliwe opcje.

Sprzedaż, darowizna, umowa dożywocia czy renty

Dobrze przemyślana strategia przekazania nieruchomości DZIŚ to spokój, ograniczenie zagrożeń i niepotrzebnych wydatków JUTRO

Inne usługi dla Firm

Optymalizacja formy organizacyjno -prawnej przedsiębiorstwa

Wybranie najbardziej optymalnej formy prowadzenia biznesu jest kluczowe zarówno dla jego wiarygodności, bezpieczeństwa, efektywności podatkowej czy zabezpieczenia sukcesji.

Restrukturyzacja, upadłość, likwidacja Firmy

W dobie zmieniającego się otoczenia prawno- gospodarczego nawet największa firma może utracić płynność finansową. Współpracując z doradcami restrukturyzacyjnymi oraz z syndykami zapewniamy skuteczne i sprawdzone rozwiązania.

Prawo spółek handlowych

 

Rzetelnie doradzamy zarówno dojrzałym spółkom prawa handlowego jak i start-up’om. Specjalizujemy się w organizacji  spółek kapitałowych, w tym S.A., Sp. z o.o., Sp. k., PSA.

Prawo budowlane i nieruchomości

Obsługa prawna budownictwa i obrotu nieruchomościami w zakresie m.in. negocjacje i zawieranie umów, podziały i scalanie nieruchomości, rozgraniczenia zasiedzeń i uwłaszczeń. Reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. 

Doradztwo podatkowe

W praktyce zarówno rozwiązywanie aktualnych problemów podatkowych,  tworzenie optymalnych podatkowo koncepcji jak i pomoc we wdrożeniu ustalonych rozwiązań podatkowych.

Doradztwo transakcyjne

Wspieramy Klientów  wieloletnim doświadczeniem w pełnym zakresie zagadnień związanych z transakcjami nabycia, sprzedaży  przedsiębiorstw i spółek oraz restrukturyzacji. Od planowania, po ocenę warunków transakcji, strategiczne wsparcie i  nadzór nad realizacją.  

Windykacja należności

Z myślą o przedsiębiorcach, których należności nie zostały wypłacone w uzgodnionym czasie lub na określonych warunkach płatności stworzono możliwość windykacji należności. Instytut zabezpiecza należność Klientów i dochodzi ich na drodze sądowej.

Ochrona znaku towarowego i innych własności przemysłowych

Prawidłowa ochrona posiadanej lub wykorzystywanej własności intelektualnej umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, zbudowanie rozpoznawalności i renomy . Jako wartość niematerialna i prawna może stanowić istotny składnik majątku przedsiębiorstwa.

OBSZARY PRAKTYK PRAWA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH >>

Daj nam znać, czego potrzebuje Twoja Firma