Orzeczeniem z 13 maja 2020r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i uchylił w całości zaskarżony nakaz zapłaty. Celem umowy pożyczki nie może być nadmierne wzbogacenie po stronie pożyczkodawcy i faktyczne doprowadzenie pożyczkobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia – uznał sąd w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/odsetki-wyzsze-niz-dlug-razaco-narusza-prawo-skarga-nadzwyczajna,500319.html