Wsparcie kredytobiorców

wrzesień 2023

– WSPIERAMY KREDYTOBIORCÓW

Nasz Zespół to specjaliści w dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi (abuzywnymi) klauzulami znajdującymi się w umowach kredytowych. Cechuje nas wiedza i bogate doświadczenie w sporze instytucjami finansowymi, w tym bankami i parabankami. Zapewniamy kompleksową pomoc Klientom – kredytobiorcom na każdym etapie postępowania, od kompletowania dokumentacji przez czynności analityczne, przedsądowe, po postępowanie sądowe czy ugodowe, a w efekcie egzekucyjne. Każdą zleconą sprawę traktujemy z należną uwagą i profesjonalizmem dzięki czemu nasi Klienci odnoszą kolejne sukcesy w dochodzeniu sprawiedliwości. 

Uczestniczymy w negocjacjach i procedurach polubownych, dokonujemy możliwie najefektywniejszego zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Na każdym etapie postępowania służymy radą, a podejmowane indywidualne strategie są efektywne w egzekwowaniu praw należnych Kredytobiorcom.   

 

– OD CZEGO ZACZĄĆ

Po pierwsze – prześlij swoją zeskanowaną umowę kredytową oraz podpisane aneksy na adres email: instytut@kipp24.pl. Możesz zasłonić swoje dane wrażliwe. Możesz również napisać jaki jest aktualny stan zobowiązania jeśli chcesz poznać szacunkowe wartości korzyści z procesu.

W drugiej kolejności nasz Zespół zweryfikuje Twoją umowę pod kątem zapisów niezgodnych z prawem, zarówno polskim jak i unijnym. Twoja umowa zostanie przeanalizowana pod kątem znajdujących się w niej klauzul abuzywnych zgodnie z rejestrem prowadzonym przez UOKIK, aktualnego orzecznictwa krajowego, w tym szczególnie linii orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz opinii i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

W trzecim kroku otrzymasz kompletną analizę swojej umowy, szacunkowe korzyści, rekomendację działań i podstawy prawne proponowanej strategii. Co najważniejsze, przeprowadzona analiza jest BEZPŁATNA i nie zobowiązuje Cię do kontynuacji działań.

Zakres wsparcia kredytobiorców

Kredyty walutowe EUR, CHF, USD

Rosnąca świadomość swoich praw u osób posiadających kredyt w walucie obcej powoduje, że coraz więcej decyduje się skierować sprawę do sądu. Statystyki i orzecznictwo pro-konsumenckie otwiera drogę nawet trudnym sprawom.

Kredyty i pożyczki złotówkowe

Wszystkie umowy kredytowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Szczególnie umowy, gdzie stronami transakcji są konsumenci. Każdy kredytobiorca ma możliwość kwestionowania niedozwolonego charakteru klauzul umownych. 

Zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie

W ciągu 6 lat od spłaty pożyczki lub kredytu każdy kredytobiorca ma możliwość dochodzenia zwrotu prowizji i części kosztów około-kredytowych.

Skonsultuj z nami swoją umowę kredytową

Zadzwoń lub napisz